Verum et Pulchrum

 Download Pdf

Volume No. 1

Manuscrits il·luminats. L'escenografia del poder durant els segles baixmedievals

Authors: Melania Ceccanti, Ana Domínguez, Silvia Maddalo, Francesca Manzanari, Florence Moly, Josefina Planas, Gennaro Toscano

Lleida, 2010

ISBN: 9788499750057

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 2

El llibre de la Baronia d'Eramprunyà

Authors: Elena Cantarell, Mireia Comas, Carme Muntaner

Lleida, 2011

ISBN: 9788499750729

Pagès Editors 

Open Access

Book presentation

Volume No. 3

L'artesania a Girona al segle XV

Author: Sandra Bernato

Lleida, 2012

ISBN: 9788499752792

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 4

Usos i tradició. De les literatures clàssiques a les literatures medievals

Authors: Lluis Cabré, Manuel Cerezo, Josep A. Clua, Luis Alberto de Cuenca, Carles Garriga, Isabel Grifoll, Matías López, Joan Mahiques, Ernest E. Marcos, Rafael Mérida, Francesca Mestre, Flocel Sabaté

Lleida, 2013

ISBN: 9788499753638

Pagès Editors 

Open Access

Book review

Volume No. 5

El sucre en la història. Alimentació, quotidianitat i economia

Authors: Adela Fábregas, Ferran Garcia-Oliver, Antoni Josa, Antonio Malpica, Maria Antonia Martí, María de los Angeles Perez Samper, Antoni Riera, Flocel Sabaté, Luis Germán Zubero

Lleida, 2013

ISBN: 9788499754260

Open Access

Pagès Editors 

Volume No. 6

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII)

Author: Jesús Brufal Sucarrat

Lleida, 2013

ISBN: 9788499754352

Open Access

Pagès Editors 

Volume No. 7

Cartografies de l'ànima. Identitat, memòria i escriptura

Authors: Robert Archer, Rafael Beltrán, Lluis Cabré, Oriol Catalán, Carlos García Gual, Elisabeth Gaucher-Remond, Anna Golikova, Isabel Grifoll, Didier Lechat, Helen F. Leslie, Juan Antonio López, Georges Martin, Josep Pujol, Francesco Santi, Paola Vecchi

Lleida, 2014

ISBN: 9788499755175

Pagès Editors 

Open Access

Book review

Volume No. 8

Les veus del sagrat

Authors: Vincent Barletta, Touria Bouhmedi Tomasi, Housain Bouzineb, Pere Casanellas, Emili Casanova, María José Cervera, Federico Corriente, Enric Cortés, Francesc Feliu, Joan Ferrer, Josep Muntané, Jose Vicente Niclós, Fernando Rodríguez, Pablo Roza, Flocel Sabaté, Constantino Vidal

Lleida, 2014

ISBN: 9788499755625

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 9

La marina mercante medieval y la Casa de Mallorca: entre el Mediterraneo y el Atlántico

Author: Antonio Ortega Villoslada

Lleida, 2014

ISBN: 9788499755908

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 10

La construcció d'identitats imaginades. Literatura medieval i ideologia

Authors: Julián Acebrón, Dolors Bramon, Maria Grazia Capusso, Oscar de la Cruz, Daniel Detti, Paolo Evangelisti, Imre Gabor Majorossy, Joan Mahiques, Bonnie Millar, Noemi Ortega, Marcela Ristorto, Carlos Angel Rizos, Josep E. Rubio, Noeli Ruiz, Guillermo Serés, Fabrizio Tiddia, Carlos Valentini, Jesús R. Velasco

Lleida, 2015

ISBN: 9788499757049

Pagès Editors 

Open Access

Book review

 

Volume No. 11

El naixement de la consciència lingüística a l'Edat Mitjana

Authors: Ricardo Cierbide, Xosé Lluis García Arias, Francisco Gimeno, Gregory Kaplan, Coloma Lleal, Josep Moran, Joan Anton Rabella, Emiliana Ramos, Flocel Sabaté, Xavier Terrado

Lleida, 2016

ISBN: 9788499757377

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 12

Sucre i societat

Authors: Maria Barceló, Josep A. Gisbert, Antoni Josa, Marta Manzanares, Maria Angels Perez Samper, Antoni Riera, Guillem Rosselló Bordoy, Flocel Sabaté

Lleida, 2017

ISBN: 9788499758824

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 13

Exteriors i interiors. Retalls d'història d'art medieval

Authors: Lluïsa Amenós, Carlos Manuel Ferreira Caetano, Francesc Fité,  Enrique Galdeano, Joaquin García Nistal, Margarita Vázquez,  Laura Vegas, Alberto Velasco

Lleida, 2017

ISBN: 9788499758817

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 14

Investigar l'Edat Mitjana

Authors: Cecilia Ardanaz, Gwendolyn Brower, Sandra Cáceres, Xènia Granero, Joan Montoro, Kohta Nakashima, Adrián Elías Negro, Antonio Porcheddu, Víctor Rabasco, Flocel Sabaté, Rogerio R. Tostes

Lleida, 2018

ISBN: 9788499759654

Pagès Editors

Open Access

Volume No. 15

El poder entre la ciutat i la regió

Authors: Maria Bonet, Jesús Brufal, Maria Teresa Ferrer, Francesc Fité, David Igual, Erminia Irace, Andrea Knox, Giuliano Pinto, Carles Rabassa, Antoni Riera, Flocel Sabaté, Maria Elisa Soldani, Manuel Vaquero

Lleida, 2018

ISBN: 9788499759586

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 16

Els espais de poder a la ciutat medieval

Authors: Maria Bonet, Jesús Brufal, Josep A. Clúa, Francesc Fité, Isabella Gagliardi, Isabel Grifoll, David Igual, Emma Liaño, Flocel Sabaté, Alberto Velasco

Lleida, 2018

ISBN: 9788499759883

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 17

Creences a l'època medieval: ortodòxia i heretgia

Authors: Rosa Alcoy, Maria Bonet, Pau Castell, Carlos Gascón Chopo, Delfi I. Nieto, Julia Pavón, Antoni Pladevall i Font, Josep Maria Ruiz Simon, Karen Stöber

Lleida, 2018

ISBN: 9788413030319

Pagès Editors 

Open Access 

Volume No. 18

La transmisión del saber técnico de los arquitectos en la Corona de Aragón en el tardogótico

by Víctor Daniel López Lorente

Lleida, 2019

ISBN: 978-84-1303-142-2

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 19

verum 19

"Un regne dins en la mar" Estudis sobre l'economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana

by Antoni Riera Melis

Lleida, 2019

ISBN: 978-84-1303-186-6

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 20

los puertos

Los puertos del Atlántico en la Baja Edad Media: navegación, instituciones y gobernanza

Jesús Angel Solórzano Telechea, José Damián González Arce e Iñaki Bazán Díaz (eds.)

Lleida, 2021

ISBN: 978-84-1303-300-6

Pagès Editors 

Open Access

Volume No. 21

Sodomías hispánicas. Estudios culturales sobre géneros y sexualidades (siglos X al XVII)

Author: Rafael. M. Mérida Jiménez

Pagès Editors, 2021

ISBN  9788413033235

Pagès Editors 

Open Access 

Volume No 22

Produir, distribuir, consumir. Estudis d'història econòmica i social sobre els territoris de llengua catalana a l'Edat Mitjana

Author: Antoni Riera Melis

 

Pagès Editors, 2022

ISBN  978-84-1303-421-8

Pagès Editors

Volume No 23

Antoni Cerdà. En la cruïlla dels poders medievals

Author: Albert Cassanyes Roig

Pagès Editors, 2022

ISBN  978-84-1303-421-8

Pagès Editors

   Last modification: