Location

Grup de recerca consolidat en Estudis Medievals

Universitat de Lleida

Pl. Victor Siurana, 1

25003 Lleida

SPAIN

Contact: medieval@historia.udl.cat