Defended theses

 Download Pdf

El conjunt patrimonial de l'església parroquial de Sant Pere de Petra (Mallorca)

Researcher: Jaume Andreu Galmés (Universitat de Lleida)

Supervisor: Jordi Bolòs Masclans (Universitat de Lleida),  Miquela Forteza Oliver (Universitat de les Illes Balears)

Grade: Excellent Cum Laude 

Date of the defense: 19/07/2023

Open access (soon)

La evangelización de las órdenes mendicantes (franciscanos, dominicos y agustinos) en el nuevo Reino de Granada: de una iglesia regular a secular. Ideales, misiones, tensiones y secularización (1525-1583)

Researcher: Luis M. Pérez Zambrano (Universitat de Lleida)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida)

Grade: Excellent Cum Laude 

Mention: European PhD

Date of the defense: 21/09/2021

Open access (soon)

De Verbis Potestatis. A representatividade política na Catalunha de Pedro, o Cerimonioso, um exemplo na semântica europeia

Researcher: Rogerio R. Tostes (Universitat de Lleida)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida)

Grade: Excellent Cum Laude 

Mention: European PhD

Date of the defense: 19/11/2019

Open access

Caresties, fam i crisis de mortalitat a Catalunya: 1283-1351: Anàlisi d'indicadors i reconstrucció dels cicles econòmics i demogràfics

Researcher: Joan Maltas Montoro (Universitat de Lleida)

Pere Benito (Universitat de Lleida) and Antoni Riera (Universitat de Barcelona

Grade: Excellent Cum Laude

Mention: European PhD

Date of the defense: 15/07/2019

El poder municipal durante el Interregno en la Corona de Aragón (1410-1412)

Researcher: Sandra Cáceres Millán (Universitat de Lleida)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida)

Grade: Excellent Cum Laude

Date of the defense: 19/06/2018

Open access

Antoni Cerdà (c. 1390-1459). Poder polític i promoció eclesiàstica a mitjans del segle XV

Researcher: Albert Cassanyes Roig (Universitat de Lleida)

Supervisor: Karen Stöber (Universitat de Lleida) and Rafeel Ramis (Universitat de les Illes Balears)

Grade: Excellent Cum Laude

Mention: European PhD

Date of the defense: 14/05/2018

Open access

Salubritat i salut pública a la Lleida baix medieval: la gestió dels espais públics, la pobresa i els hospitals

Researcher: Guillem Roca Cabau (Universitat de Lleida)

Supervisor: Joan J. Busqueta Riu (Universitat de Lleida) and Andreu Grau i Arau (Universitat de Barcelona)

Grade: Excellent Cum Laude

Mention: European PhD

Date of the defense: 27/09/2017

Open access

Percebre i relacionar-se en els comtats d’Osona i Manresa durant la primera meitat del segle X

Researcher: Elisabet Bonilla Sitja (Universitat de Lleida)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent Cum Laude

Mention: European PhD

Date of the defense: 18/07/2017

Open access

 

 

The Ager Valley Historic Landscape: New tools and Quantitative Analysis. Architecture and agrarian parcels in the medieval settlement dynamics

Researcher: Antonio Porcheddu (Universitat de Lleida)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent Cum Laude

Mention: European PhD

Date of the defense: 12/07/2017

Open access

 

 

 

De Gallípoli a Céfiso: desarrollo military, politico e ideológico de la Compañía catalana (1303-1312)

Researcher: Alessio Cardinali (Universitat Rovira i Virgili)

Supervisor: Maria Bonet Donato and Amancio Isla Frez (Universitat Rovira i Virgili)

Grade: Excellent 

Date of the defense: 11/07/2017

Open access

 

“Les propietats territorials i economia del monestir de Santa Maria de Santes Creus en temps dels abats fra Bernat Calbó, fra Arnau de Forès i fra Guerau”

Researcher: Joan Papell Tardiu (Independent researcher)

Supervisor: Joan J. Busqueta Riu (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent

Date of the defense: 26/10/2016

Open access

Iglesia de Urgell: Feudalización y Reforma (1020-1150)

Researcher: Jaume Camats Campabadal (Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) and Paulina López Pita (UNED)

Grade: Excellent Cum Laude

Date of the defense: 02/05/2016

Open access

 

 

Pintura tardogòtica a l’Aragó i Catalunya: Pere Garcia de Benavarri

Researcher: Alberto Velasco González (Universitat de Lleida)

Supervisor: Francesc Fité Llevot (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent Cum Laude

Date of the defense: 02/05/2016

Open access

 

 

La privatizació del patrimoni reial i el deute públic: La Terra del Marquesat (1330-1496)

Researcher: Dolors Domingo Rubies (Independent researcher)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent 

Date of the defense: 05/02/2016

Open access

 

Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo III

Researcher: Mario Javier Saban (Independent researcher)

Supervisor: Joan J. Busqueta Riu and Arturo Pérez Almoguera (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent 

Date of the defense: 22/01/2016

Open access

Sarraïns d’Aitona, el tresor de la família Montcada. Estudi de l’aljama al segle XV: el treball agrícola, els sistemes hidraulics i les rendes senyorials

Researcher: Marta Monjo Gallego (Universitat de Lleida)

Supervisor: Joan J. Busqueta Riu (Universitat de Lleida) and Helena Kirchner (Universitat Autònoma de Barcelona)

Grade: Excellent 

Date of the defense: 18/01/2016

Open access

 

 

Les senyories valencianes dels comtes d’Urgell. Les baronies de Bunyol, Xiva i Xestalgar entre el 1238 i el 1327. Renda i jurisdicció

Researcher: Manuel Pastor Madalena (Universitat de València)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) and Enric Guinot (Universitat de València)

Grade: Excellent 

Date of the defense: 16/01/2015

Open access

 

 

Pro crosis argenti». La plata al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença en època del comte Pere (1342-1358): regulació, gestió i rendiment de les mines de Falset

Researcher: Albert Martínez Elcacho (Universitat de Lleida)

Supervisor: Jordi de Bolós Masclans (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent 

Date of the defense: 2014

Open access

Fabricació i circulació de moneda local a la Catalunya dels segles XIII-XVI

Researcher: Xavier Sanahuja Anguera (Universitat de Lleida)

Supervisor: Pere Benito Monclús (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent Cum Laude

Date of the defense: 28/06/2013

Open access

Territori i societat a la frontera septentrional de la Lleida musulmana (s. XI-XII)

DSC01808

Researcher: Jesús Corsà Garrofé (Universitat de Lleida)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent Cum Laude

Mention: European PhD

Date of the defense: 13/07/2012

Open access

 

 

 

El monestir de Sant Benet de Bages. Origen i establiment. Documentació

Researcher: Joan Salvadó Montoliu (Universitat de Lleida)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent Cum Laude

Date of the defense: 29/06/2012

Open access

 

L'Espai rural del districte musulmà de Lleida (segles XI-XII)espais de secà meridionals

Researcher: Jesús Brufal Sucarrat (Universitat de Lleida)

Supervisor: Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent Cum Laude

Mention: European PhD

Premi Extraordinari a la Millor Tesi de la Universitat de Lleida

Date of the defense: 29/05/2008

Open access

Els síndics a Corts de la ciutat de Lleida durant el regnat d’Alfons el Magnànim (1416-1458)

Researcher: Esther Martí Sentañes (Universitat de Lleida)

Supervisor: Joan J. Busqueta Riu (Universitat de Lleida) 

Grade: Excellent Cum Laude

Date of the defense: 2006

Open access

 

 

   Last modification: