Presentation of the book "Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana" (A. Riera Melis, author)

by Flocel Sabaté

elscerealsielpa
Event information
Place:
Sala Pere i Joan Coromines-IEC
Address:

carrer del Carme, 47, de Barcelona

Organizing:
Institut d'Estudis Catalans
Start date:

Diary