Virtual Events

 Download Pdf

Connecta amb l'Edat Mitjana

Cartell_page-0001

CALENDAR

(Sessions will be held at 17:00h)

SESSION 1:  22/09/2020

JESÚS BRUFAL (Universitat Autònoma de Barcelona), Reflexions sobre el Medievalisme en temps de pandèmia

SESSION 2: 13/10/2020

ISAAC LAMPURLANÉS (Università degli Studi di Padova), La història d’un text: la traducció llatina de les Extractiones de Talmud dins del seu context i la seua evolució

SESSION 3: 27/10/2020

ALBERT CASSANYES (Universitat de Lleida), La provisió de prebendes a la Seu de Lleida al segle XV: una qüestió d'amistat

SESSION 4: 10/11/2020

LUIS M. PÉREZ ZAMBRANO (Universitat de Lleida), Los frailes medievales en el Nuevo Reino de la Tierra Firme

SESSION 5: 15/12/2020

MARIA LÓPEZ (Universitat de Lleida), La Matière de Bretagne en la Corona de Aragón: aproximación a las fuentes literarias catalanas

SESSION 6: 19/01/2021

NURIA PREIXENS (Universitat de Lleida), Aproximació a l'Almoina de Lleida del segle XIV

SESSION 7: 9/02/2021

ELISABET BONILLA (Universitat de Lleida), Apropar-se a la cosmovisió alt medieval: el cas dels Comtats d'Osona i Manresa

SESSION 8: 23/02/2021

ROGERIO R. TOSTES (Foundation of Social Studies of Paraná), El 'vinculum' de la consciència i el control de la culpa dins dels escrits de Jean Gerson

SESSION 9: 16 /03/2021

GUILLEM ROCA (Universitat de Lleida), El llinatge del notari Pere Sanç: fundadors i administradors d’hospitals a la Lleida del segle XIII

SESSION 10: 20/04/2021

SERGI TELLA (Universitat de Lleida), Repensant l’època comtal: mites de la Catalunya dels segles IX-X

SESSION 11: 18/05/2021

ANGELA GONZALEZ CENTELLES (Universitat de Lleida), L'estudi micro-regional del poblament rural durant l'Antiguitat Tardana

 

PDF PROGRAMME

It is mandatory to indicate the session in which one wants to participate.

Registration: medieval@historia.udl.cat

 

   Last modification: