Invited conference "Els parlaments i les generalitats valencianes durant l'Interregne"

by Sandra Cáceres

power
Event information
Place:
Facultat de Medicina, València
Start date:

LA VEU DEL REGNE. REPRESENTACIÓ POLÍTICA, RECURSOS PÚBLICS I CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT

600 ANYS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

 

Diary