Researchers

 Download Pdf

Flocel Sabaté

DSC_0232

Professor of Medieval History  

Director of the Research Group

Universitat de Lleida

Contact: flocel@historia.udl.cat 

 

Main lines of research: Territory, Institutions, Power, Society, Crown of Aragon

Main publications: Lo senyor rei és mort!: actitud i cerimònies dels municipis catalans baix-medievals davant la mort del monarca. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 1994; El territori de la Catalunya medieval: percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’Edat Mitjana. Barcelona: Rafael Dalmau, 1997; La feudalización de la sociedad catalana. Granada: Universidad de Granada, 2007; Fin del mundo y Nuevo mundo: el encaje ideológico entre la Europa medieval y la América Moderna en Nueva España (siglo XVI). Mexico D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2011; “L’abus de pouvoir dans la Couronne d’Aragon (XIIIe-XIVe siècles): pathologie, corruption, stratégie ou modèle?”, La pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des gouvernants, Patrick Gilli, ed. Leiden: Brill, 2016: 293-328.

Julián Acebrón

julian-acebron-ruiz-209

Professor titular of Spanish Philology 

Universitat de Lleida

Contact: j.acebron@filcef.udl.cat 

 

 

Main lines of research: Spanish Medieval Literature, Oneirology

Main publications: Sueño y ensueños en la literatura castellana medieval y del siglo XVI, prólogo de Guillermo Serés, Universidad de Extremadura, Cáceres, 2004.

Frederic Aparisi

19511289_10158885826450576_7419925341723160709_n (1)

Contracted Researcher Juan de la Cierva

Universitat de Lleida

Contact: frederic.aparisi@historia.udl.cat

Main lines of research: Rural History, Rural Elites, Lesser nobility, Food History, Kingdom of Valencia

Main publications: Beniopa. Història d'un poble, Gandia, Ajuntament de Gandia, 2015; "Village entrepreneurs. The economic foundations of Valencian rural elites in the fifteenth century", Agricultural History, vol. 89 n. 3 (2015), p. 336-357; Beyond Lords and Peasants. Rural Elites and Economic Differentiation in Pre-Modern Europe F. Aparisi i V. Royo (eds.), València, Universitat de València, 2014;"Las elites rurales en la edad media como objeto de estudio. De la marginalidad al centro del debate historiográfico", Historia, Instituciones, Documentos, 40 (2013), p. 11-34.

 

 

 

Pere Benito

Benito

Professor agregat of Medieval History

Universitat de Lleida

Contact: pere.benito@historia.udl.cat 

 

 

Main lines of research: Famines, Shortages, Dearths, Subsistence Crises, Mortality Crises, Food Supply, Food Markets, Food History, Middle Ages

Main publications: Benito, Pere (ed.), Crisis alimentarias en la Edad Media. Modelos, explicaciones y representaciones, Lleida, 2013; Benito, Pere; Riera, Antoni (eds.), Guerra y carestía en la Europa medieval, Lleida, 2014; Verna, Catherine; Benito, Pere (eds.), Savoirs des campagnes, Catalogne, Languedoc, Provence XIIeXVIIIe siècles, Canet, 2014; Benito, Pere; Ferrer María Teresa; Sanllehy, Àngels, La reintegració de la Vall d’Aran a Catalunya, Barcelona, Barcelona, 2015.

Màrius Bernadó

Bernadx

Professor titular of History of Music

Universitat de Lleida

Contact: marius.bernado@hahs.udl.cat

 


Main lines of research
: Medieval Music, Liturgy 

Main publications: "Obligaciones y contribuciones de los hospitalarios hispanos al convento de Rodas", Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (siglos XIII-XVI). Editat per Jordi Morelló Baget, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2013; "Els hospitalers en temps de Jaume I", Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2013, 339-361; "Identidad de las hospitalarias en la corona de Aragón (siglos XII y XIII)", Memoria y civilización, vol. 17, 2014.

Jordi de Bolós

s200_jordi.bol_s

Professor of Medieval History

Universitat de Lleida

Contact: jbolos@historia.udl.cat

 

 

Main lines of research: Territory, Historical Landscapes, Society, 

Main publications:  Dins les muralles de la ciutat Carrers i oficis a la ciutat de Lleida dels segles XIV i XV, Pagès – Ajuntament de Lleida, Lleida, 2008; La caracterització del paisatge històric, Territori i Societat: el paisatge històric. Universitat de Lleida, Lleida, 2010; Bolòs, J.; Hurtado, V., Atles dels comtats de Cerdanya i Berga (v788-990). Rafael Dalmau editors, Barcelona, 2015.

Maria Bonet

mariabonet

Professora titular of  Medieval History 

Universitat Rovira i Virgili

Contact: maria.bonet@urv.cat

 

 

Main lines of research: Military Orders in the Crown of Aragon, Order of Hospitallers

Main publications: "Identidad de las hospitalarias en la corona de Aragón (siglos XII y XIII)", Memoria y civilización, vol. 17, 2014; "Obligaciones y contribuciones de los hospitalarios hispanos al convento de Rodas", Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (siglos XIII-XVI). Editat per Jordi Morelló Baget, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2013; "Els hospitalers en temps de Jaume I", Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2013, 339-361.

Jesús Brufal

IMG_5250

Professor associat of  Medieval History 

Universitat de Lleida

Contact: jbrufal@historia.udl.cat

 

 

Main lines of research: Al-Andalus, Andalusi Border Society, Islamic Architecture

Main publications: “Rural Muslim Lleida. Marginalisation or Integration?”, Early Medieval Europe, 19/4 (2011), pp. 436-450; “El agua en la Lleida musulmana: la huerta de Lleida, el secano de Castelldans y el humedal del ‘fahs Maskigan’”, Agua y sociedad en la Edad Media Hispana, M. Isabel del Val Valdivieso, Juan Antonio Bonachía (coord.), Granada, 2012, pp. 277-299; El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII). Lleida i l’est del districte: Castelldans i el Pla del Mascançà, Lleida, 2013; “Les almunias du district musulman de Lérida (al-Andalus), XIe-XIIe siècles”, Territoires d’al-Andalus et du Maghreb Médiéval: peuplements, ressources et sainteté, Sophie Gilotte, Élise Voguet (dirs.), Paris, 2014, pp. 139-170.

Joan J. Busqueta

joan busqueta

Professor titular of Medieval History

Universitat de Lleida

Contact: jbusqueta@historia.udl.cat 

 

 

Main lines of research: Institutions, Urban society, Education in Middle Ages, Lleida

Main publications: Manuel de Montsuar. Contra l’autoritarisme, Lleida, 2011; Lleida (1150-1300): aproximación al proceso de maduración jurídica e institucional, “Revista de la CECEL-CSIC”, 12 (2012), pp. 35-49; 1359. Acta de la Cort de Cervera. En els orígens de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2014.

Josep A. Clúa

s200_josep_antoni.cl_a_serena

Professor of Greek Philology

Universitat de Lleida

Contact: jclua@filcef.udl.cat 

 

 

Main lines of research: Classical Philology 

Main publications: Clúa, Antoni ; Sabaté, Flocel (eds.), Uses and tradition of classical literature in Medieval literature / Usos i tradición de les literatures clàssiques a les literatures medievals, Lleida, 2013 ; "Euphorion, la malédiction mythique et la comicité intentionnelle", Euphorion et les mythes: textes et images, Christophe Cusset, Evelyne Prioux (ed.), Naples, 2013; "La poètica de l´al.lusivitat en la imatge de la 'donna' i de les heroïnes tràgiques gregues a la 'Commedia' del Dant i a l´Infern gòtic català (I)", Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, 30 (2014), pp. 95-114; "Denotations and Connotations of the expression 'tòn apò grammas kinei líthon' (Theocritus, Id. VI 18)", Revue des études anciennes, 117/1 (2015), pp. 55-64.

Francesc Fité

Fite

Professor titular of Art History

Universitat de Lleida

Contact: francesc.fite@hahs.udl.cat

Main lines of research:  Medieval Art, Painting, Sculpture, Architecture, Liturgy 

Main publications: "Obligaciones y contribuciones de los hospitalarios hispanos al convento de Rodas", Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (siglos XIII-XVI). Editat per Jordi Morelló Baget, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2013; "Els hospitalers en temps de Jaume I", Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2013, 339-361; "Identidad de las hospitalarias en la corona de Aragón (siglos XII y XIII)", Memoria y civilización, vol. 17, 2014.

Isabel Grifoll

grifoll

Professora titular of Catalan Philology

Universitat de Lleida

Contact: grifoll@filcat.udl.cat

 

 

 

 

Main lines of research:  Literature, culture, Crown of Aragon, Troubadours

Main publications: “Camar i les clares dones”, Dones i literatura: entre l’edat mitjana i el Renaixement, Ricardo Bellveser (coord.), Valencia, 2012, pp. 283-318; “’Curial e Güelfa’: Reflexions històriques a propòsit de la datació de la novel·la”, Linguistic and Cultural Studies on ‘Curial e Güelfa’, Amsterdam- Antoni Ferrando (ed.), Philadelphia, 2012, p. 89-103; “La literatura catalana en el Mediterráneo medieval, espacio de influencias e intercambios culturales”, Identidades e fronteiras no Medievo Ibérico, Fátima Regina Fernandes (coord.), Curitiba, 2013, p. 193-217; “Cartografies de l’ànima: Identitat, memòria i escriptura”, Cartografies de l’ànima, M. Isabel Grifoll, Julián Acebrón, Flocel Sabaté (eds.), Lleida, 2014, p. 7-26; “’Auctoritas i utilitas’ pública de la poesia (c. 1393-1413)”, RiMe: Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 16/1 (2016), pp. 121-158.

Amancio Isla

s200_amancio.isla

Professor of Medieval History

Universitat Rovira i Virgili

Contact: amancio.isla@urv.cat

 

 

 

 


Main lines of research
:  Early Medieval History, Kingship, Chronicles, War and Armies, History of Religion 

Main publications: “Rhythms in the Process of Drawing up Crusading Proposals in the Peninsula”, Imago temporis. Medium Aevum, 9 (2015), pp. 145-161; “El rey Fávila, la reina Froiliuba y la fundación de la iglesia de Santa Cruz de Cangas (737)”, Studia historica. Historia medieval, 33 (2015), pp. 155-171; “Modelos femeninos de actuación en la familia regia asturleonesa, 700-1000”, Anuario de estudios medievales, 46/1 (2016), pp. 35-62.

Joan M. Maltas

Professor associat of Medieval History 

Universitat de Lleida

Contact: joan.montoro@historia.udl.cat

 

 

 

Vicent Royo

Royo

Contracted Researcher Juan de la Cierva

Universitat Rovira i Virgili

Contact: vicent.royo@gmail.com

 

 


Main lines of research
:  Medieval History, Rural Society, Peace Mediation, Landscape, Border

Main publications: Beyond Lords and Peasants. Rural Elites and Economic Differentiation in Pre-Modern Europe, Frederic Aparisi, Vicent Royo (eds.), València, 2014, pp. 87-110; Vilafranca (1239-1412). Conflictes, mediacions de pau i arbitratges en una comunitat rural valenciana, Castelló de la Plana, 2016; “El arbitraje en la documentación medieval valenciana. La caracterización de la institución arbitral en la práctica documental de las comarcas de Els Ports y El Maestrat entre 1232 y 1412”, Anuario de Historia del Derecho Español, 86 (2016), pp. 141-195; “La lucha por las rentas en la frontera septentrional valenciana. Los conflictos por el diezmo y la primicia en las comarcas de Els Ports y El Maestrat en el siglo XIII”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 26 (2016), pp. 247-279; Els orígens del Maestrat històric. Identitat, convivencia i conflictes en una societat rural de frontera, Benicarló, 2017.

Immaculada Sánchez

Professora associada

Universitat de Lleida

Contact: imma.sanchezboira@didesp.udl.cat

Main lines of research:  Daily Life, Environment, Social Sciences Didactics

Main publications: Bolòs, J. - Sànchez-Boira, I.: Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), 3 volums, Fundació Noguera, Barcelona, 2014; Bolòs, Jordi – Sànchez-Boira, Imma, “La casa i els seus objectes. Una aproximació feta a partir de les fonts escrites i de les fonts iconogràfiques”, a Neus Puig – Montse Viader (eds.), La vida quotidiana a l’Edat Mitjana. Actes del IV Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric, Ajuntament d’Hostalric, Girona, 2015, p. 13-32

 

Karen Stöber

780_0008_5622961_2f675384f1d84b5626be9ef60006e006

Contracted Researcher Ramón y Cajal

Universitat de Lleida

Contact: karen.stober@historia.udl.cat 

Main lines of research: Monasticism, Religious Orders, Medieval Wales, Medieval Historical Writing

Main publications: Burton, Janet; Stöber, Karen (eds.), Women in the Medieval Monastic World, Turnhout, 2015; Burton, Janet; Stöber, Karen (eds.), The Journal of Medieval Monastic Studies, Turnhout, 2016.

Javier Terrado

Javier_Terrado_2017.jpg_332820762

Professor of Hispanic Philology 

Universitat de Lleida

Contact: jterrado@filcef.udl.cat

 

 

Main lines of research: Diachronic Linguistics, History of Writing

Main publications: “La normalización de la toponimia hispànica ca y el léxico románico”, Lengua, espacio y sociedad. Investigaciones sobre normalización toponímica de España, Gordón M. Dolores (coord.), Berlín, 2012, pp. 273-285; “Lo aragonés en Curial e Güelfa”, Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, Ferrando Antoni (ed.), Berlín, 2012, vol. III, pp. 999-1025; “The catalan contribution to onomastic sciences”, Names in daily life (Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences), Tort Joan (ed.), Barcelona, 2014, pp.175-203; “The role of abstraction in the evolution of semiotic systems”, Language and Semiotic Studies, 2/3 (2016), pp. 36-47.

Alberto Velasco

990_1473984490Velasco12

Professor associat of  Art History 

Universitat de Lleida

Contact: alberto.velasco@hahs.udl.cat

 

 

Main lines of research: Medieval Art, Painting, Sculpture, Architecture, Liturgy 

Main publications: Fragments d'un passat. Pere Garcia de Benavarri i el retaule de l'església de Sant Joan de Lleida, Lleida, 2012; Devocions pintades. Retaules de les Valls d'Àneu (segles XV i XVI), Lleida, 2011; El Mestre de Vielha: un pintor del tardogòtic entre Catalunya i Aragó, Lleida, 2006. 

   Last modification: