Invited conference "El Consell General de Lleida y sus relaciones con la Diputació del General durante el reinado de Alfonso el Magnánimo. Una primera aproximación"

by Esther Martí

power
Event information
Place:
Sala Palminero de la Facultat de Geografia i Història, València
Start date:

LA VEU DEL REGNE. REPRESENTACIÓ POLÍTICA, RECURSOS PÚBLICS I CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT

600 ANYS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

 

Diary