Invited conference "Desafiar al rei. La guerra contra Joan II al regne de València"

by Frederic Aparisi

power
Event information
Place:
Sala Palminero de la Facultat de Geografia i Història, València
Start date:

LA VEU DEL REGNE. REPRESENTACIÓ POLÍTICA, RECURSOS PÚBLICS I CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT

600 ANYS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

 

Diary