Paper "El Capítol catedralici de Mallorca durant el Cisma d’Occident (1378-1429): una aproximació prosopogràfica als seus membres"

by Albert Cassanyes

XX Corona d'Aragona
Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Roma
Web:
Inici: