Skip to main content

IMAGO TEMPORIS. Medium Aevum

Aquesta publicació científica d'alt nivell pretén contribuir en la renovació dels estudis sobre el període medieval, posant especial atenció als diferents aspectes conceptuals que han donat lloc a la civilització medieval, i sobretot a l’estudi de l’àrea mediterrània.

 
La revista s'estructura en tres parts:

Primera part: “El passat interrogat i desemmascarat”: aprofundir la discussió i el coneixement de temes de recerca.

Segona part: “El passat estudiat i mesurat”: inclou l’anàlisi de les vies de difusió i popularització de les idees i expressions sobre aquest període.

Tercera part: "El passat explicat i recreat".

- S’ofereix annualment com un vehícle per l’intercanvi entre medievalistes de tot el món en el context d’un planeta globalitzat, sota l’estimulació de la pluralitat intel·lectual i obert al debat d’idees en el rigor i fidelitat científica.

- Vol publicar amb el format d’articles els textos que superin una avaluació rigorosa mitjançant l’anàlisi independent i separat, en cada cas, de com a mínim dos experts destacats externs al comité editorial de la revista.

 

EDITORS I COMITÈS CIENTÍFICS

AVALUADORS I AGÈNCIES

NORMES DE PUBLICACIÓ

 

 

enlightened Per compra, subscripció o intercanvi, contacta amb nosaltres: imago.temporis@historia.udl.cat